Секція індивідуальній психології А. Адлера

Особливість процесу консультування із позицій адлеріанського підходу. Психологічне консультування у межах адлеріанського підходу є процес перенавчання клієнта, формування в нього дещо іншого стилю життя, що стимулює прогресивний розвиток особистості. Ефективність цього процесу забезпечується обов'язковою умовою співпраці клієнта та психолога-консультанта.

Отже, консультування з позицій індивідуальної психології має на меті: 

 1) стимулювання соціального почуття; 

 2) зменшення почуття неповноцінності та подолання зневіри, а також усвідомлення та використання власних ресурсів; 

 3) зміни у стилі життя особистості, тобто сприйняття та цілей; 

 4) зміна помилкової мотивації, навіть якщо вона є основою прийнятного стилю поведінки чи зміни цінностей; 

 5) усвідомлення індивідом рівності серед оточуючих людей.


Відповідно до перерахованих цілей А. Адлер виділяв такі основні стадії консультування та завдання консультанта:
1) скласти чітке уявлення про індивідуальний спосіб життя клієнта - стадія вивчення індивідуального способу життя клієнта;
2) допомогти клієнту правильно (без самообману) зрозуміти себе – стадія реорієнтації, тобто безпосередньої зміни життєвого стилю;
3) розвинути та закріпити його соціальне почуття.

Зазначимо, що ефективність впливу впливає результативність консультування першої стадії. На думку А. Адлера, найдостовірнішими джерелами інформації про особу є:
1) ранні дитячі спогади;
2) сновидіння та мрії;
3) порядок народження дитини на сім'ї;
4) проблеми дитинства;
5) характер екзогенного фактора, який зумовив це порушення або хворобу.

Майстер-класи секції ІПА

1. Історія становлення та основні положення індивідуальної психології як одного з напрямків глибинної психології

2. Основні методи індивідуальної психології Альфреда Адлера

3. Завдання психотерапії Адлера. Роль та позиція адлеріанського психотерапевта.

4. Консультування сім'ї за А. Адлером. Загальні положення.

5. Адлеріанський підхід до виховання. Методи позитивної дисципліни.

6. Адлеріанський підхід до терапії пари. Стиль життя.

7. Адлеріанський підхід до особистісного зростання та лідерства. Робота із дитячими спогадами.

Робіть заявки

Додаткові заходи та Школи

Аналіз за Адлером «Школа розвітку психотерапії» та інші проекти УСП

Міжнародна Адлеріанська Школа Єви Дрейкурс

«Адлеріанська Школа батьківської майстерності»

«Адлеріанська Школа особистісного зростання»Прізвище, ім'я Статус Контактний телефон Сайт
Анализ детских воспоминаний. Стиль жизни. набор группы 380504195469 http://vcv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=42
Тренинг для родителей. Адлерианский подход. набор 380504195469 http://vcv.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=42