КЕРІВНИЦТВО

Керівними органами Київської філії УСП є голова філії та правління.
Контрольні функції роботи керівних органів виконує ревізійна комісія.
Етична комісія є органом для розгляду питань дотримання професійної етики членами КФ УСП.

Голову вибирає звітно-виборча конференція філії раз на 2 роки та затверджує звітно-виборча конференція УСП.

До складу правління входять голова філії, голови секцій філії за напрямками терапії (вибираються загальними зборами секцій раз на рік), голова ревізійної комісії та голова етичної комісії.

Ревізійна та етична комісія вибираються звітно-виборчою конференцією філії раз на рік.

Організаційну роботу по веденню списків членів філії, актуалізацією даних, веденню реєстру оплати членських внесків, інформаційним розсилкам виконує секретар філії. Прийом членських внесків на рахунок, облік витрат філії виконує скарбник філії.

Секретар та скарбник філії висувають свої кандидатури самостійно, рішення про затвердження приймає правління.

Правління працює в онлайн-режимі постійно, при необхідності вирішення тих чи інших питань. Раз на місяць проводяться збори правління.

В компетенції правління вирішувати нагальні питання діяльності філії:

Контакти:

Голова Київської філії УСП - Володимир Миколенко, 050 442 36 65, mykolenko.w@gmail.com

Секретар Київської філії УСП, 063 464 7919, usp.ofice.kyev@gmail.com

Голова етичної комісії  -  Андрій Молодорич, 067 465 89 59, molodor@yahoo.com

 

Контакти правління КФ УСП https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c2zhY1CZTVSzG8s1Utl30p8bUKsLlX4rd26tJP9zciU/edit#gid=0