Психіатрична пропедевтика

Основна інформація по курсу Психіатрична пропедевтика
Це курс для психологів, які не мають медичної освіти. Курс проходить 5-ма модулями впродовж року.
Ми укладаємо графік в такий спосіб, що дати проведення курсу не пересікаються з групами власного досвіду та теорією в УПУ (Український психотерапевтичний університет). Курс сертифікується УСП та є обов"язковим модулем для отримання завершеної психотерапевтичної освіти за стандартами ЕАП/УСП.

Загальна програма курсу:
Загальна психопаталогія (симптом, синдром, нозологія; розлади пам’яті, уваги, мислення у дітей та дорослих).
Розлади психіки і поведінки (Шизофренія, шизоафективні розлади, афективні, епілепсія у дітей та дорослих).
Психічні розлади (розлади особистості, залежні розлади, поведінкові)
Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади
Основні питання диференційної діагностики окремих розладів психіки і поведінки.
Більш детальна програма надсилається ближче до зазначених дат проведення кожного модулю.

Викладачі:
Викладають кваліфіковані фахівці в галузі психіатрії та психотерапії, викладачі з науковим ступенем і особистісної практики високого рівня.
Андрій Бондарчук – лікар-психіатр, психотерапевт, кандидат медичних наук, Ph.D, магістр медицини. Асистент кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти. Автор більш ніж 30 наукових робіт по психіатрії, 2 деклараційних патенти на корисні моделі.
Марія Бяла – лікар-психіатр вищої категорії, психотерапевт. Спеціаліст ТМО “Психіатрія” в Києві (Київська міська психоневрологічна лікарня N1 ім. Павлова); приватна психотерапевтична практика; Психологічна кризова служба; дійсний член ОО “Українська асоціація фахівців подолання наслідків психотравмуючих подій”
Павло Юрійович Дупленко – лікар-психіатр вищої категорії, к.мед.н, доцент кафедри психіатрії та наркології ім.Богомольця, автор 47 наукових робіт.
Ігор Валерійович Кузнєцов – психіатр, медичний психолог, викладач кафедри соціальної, дитячої та судової психіатрії Національної Медичної Академії Післядипломної освіти імені П.Л.Шупіка. Пройшов підвищення кваліфікації в Нідерландах та Великій Британії. Співавтор підручника по дитячій психоневрології під редакцією Л.А.Бухалової.
Галина Яківна Пілягіна – д.м.н., проф. кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії КМАПО, ім. П.Л. Шупика, завідуюча сектором агреcології Українського НІІ соціальної і судової психіатрії і наркології МОЗ України.

Під час курсу передбачаються клінічна розбори випадків в психіатричній практиці, що дає змогу слухачам познайомитись з психопаталогією в живому контакті з пацієнтами.

Возврат к списку