Програма Львівського навчального проекту з арт-психотерапії

Прийнято Радою навчаючих психотерапевтів

Української Спілки Психотерапевтів

«___» __________ 2011 р.

Голова Ради навчаючих психотерапевтів

12782467_1144269342280614_1058005014_n.jpg

Проект Львівського навчального проекту з Арт-психотерапії. 

І. Загальні положення та мета проекту

1.1 Загальні положення

Арт-психотерапія (психотерапія мистецтвом) - один з напрямків психотерапевтичної роботи, що використовує можливості мистецтва для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному і особистому розвитку людини та може розглядатись, як самостійним, так і міждисциплінарним методом у сучасній психотерапії та психології.

Метод терапії мистецтвом дозволяє:

1) прискорити терапевтичний процес. Підсвідомі конфлікти і внутрішні переживання деколи легше виражаються за допомогою зорових образів, ніж в розмові підчас вербальної психотерапії. Невербальні форми комунікації можуть з більшою вірогідністю уникнути свідомої цензури;

2) отримати матеріал для інтерпретацій та діагностики в процесі терапії. Творча продукція зважаючи на її реальність не може заперечуватися пацієнтом. Вміст і стиль художньої роботи надають терапевтові величезну інформацію, крім того, сам автор може внести вклад до інтерпретації своїх власних творінь;

3) працювати з думками і відчуттями, які здаються непереборними. Інколи невербальний засіб виявляється єдиним інструментом, що розкриває і прояснює інтенсивні відчуття і переконання;

4) підсилює відчуття власної особистої цінності, підвищує художню компетентність. Додатковим продуктом терапії мистецтвом є задоволення, що виникає в результаті виявлення прихованих умінь і їх розвитку.

5) розвиває і підсилює увагу до відчуттів. Мистецтво виникає в результаті творчого акту, який дає можливість прояснити зорові і кинестетичні відчуття та дозволяє

експериментувати з ними;

6) надає можливість для вираження агресивних відчуттів в соціально прийнятній манері. Малювання, живопис фарбами або ліплення є безпечними способами розрядки напруги;

7) сприяє виникненню відчуття внутрішнього контролю і порядку. Малювання, живопис фарбами та ліплення приводять до необхідності організовувати форми і кольори;

Підсумовуючи ці дані, необхідно підкреслити, що використання художніх прийомів в процесі проведення групи також дозволяє глибоко вивчати фантазування та уяву, вирішувати конфлікти між членами групи, допомагати їм в досягненні гармонії, а сам метод - можна віднести до найбільш древніх і природних форм корекції емоційних станів.

1.2 Мета проекту

Організація навчання за напрямком Арт психотерапія в якості додаткового психотерапевтичного навчання та згідно стандартів Європейської асоціації психотерапії.

Ознайомлення учасників з сучасними теоретичними, психодинамічними та практичними основами Арт психотерапії.

Підвищення професіоналізму учасників та якості психотерапевтичних послуг.

ІІ. Права та обов’язки тренерів, учасників та організаторів проекту

2.1 Тренери проекту:

Доктор Маргарет Хілз де Зарате (Dr. Margaret Hills de Zarate) - професор з Арт психотерапії і Керівник міжнародної магістратури Арт психотерапії Единбурзького

Університету Квін Маргарет, Шотландія

Магістр Клара Гономічлова (Klara Honomichlova) - Арт терапевт та виконуюча обов'язки керівника в Ірландській асоціації творчих арт терапевтів

Шіна Макгрегор (Sheena McGregor)

Філіпа Браун (Philippa K. Brown) — Керівник курсу Магістр мистецтва з Арт терапії в Університети Хартфордшир, Англія.

Марсела Андраде (Marcela Andrade) психолог та арт-терапевт, яка навчалась на психолога в Мексиці та на психотерапевта в Іспанії, м. Барселона.

Тренер має право:

Отримувати від керівників проекту інформацію, що необхідна для організації та

проведення навчального проекту.

Тренер зобов'язаний:

Дотримуватись чинного законодавства України, вимог Статуту УСП та програми підготовки згідно цього проекту. Дотримуватись норм Етичного кодексу УСП.

2.2 Учасники проекту

Учасниками проекту є психологи, психотерапевти, соціальні та медичні працівники, представники творчих, художніх професій, які зацікавлені у розвитку Арт психотерапії в Україні.

Допуск до участі в проекті здійснюється для осіб, що:

- досягли віку 21 рік;

- мають завершену професійну освіту (медичну, психологічну, педагогічну, художню чи

інші гуманітарну освіту) або знаходяться в процесі закінчення.

- оволоділи одним з методів психотерапії та отримали сертифікат про завершення

навчання або знаходяться у процесі завершення навчання.

Якщо освіта в одному з напрямків психотерапії ще не завершена, після закінчення цього проекту з Арт-психотерапії видається посвідчення участі. Присвоєння кваліфікації здійснюється після отримання сертифікату про завершення основної психотерапевтичної освіти.

Для участі у курсі підготовки спеціалістів з Арт-психотерапії обов'язковим є реєстрація із заповненням відповідної анкети, а також вступна співбесіда з організаторами проекту.

Учасники проекту мають право:

Одержувати повну інформацію про зміст, організацію навчального проекту.

У випадку недоотримання годин чи семінару добрати пропущені години у наступному навчальному проекті з Арт психотерапії, в іншому випадку сертифікат про закінчення проекту не видається.

Учасники проекту зобов'язані:

Дотримуватись чинного законодавства України, вимог Статуту УСП та даної програми.

Дотримуватись норм Етичного кодексу УСП.

Участь в проекті припиняється:

За власним бажанням учасника навчального проекту.

Внаслідок порушення Статуту УСП, Етичного кодексу УСП чи здійснення дій, що можуть завдати шкоди даному проекту – випадки розглядаються організаторами та куратором проекту. В разі необхідності випадок виноситься на розгляд Етичної комісії УСП.

2.3 Організатори проекту

Організаційний комітет:

Юлія Винницька, Андрій Сидоренко, Катерина Зайцева.

Олександр Львов – керівник проекту.

Куратор проекту: Доктор Маргарет Хілз де Зарате (Dr. Margaret Hills de Za'rate) -

професор з Арт психотерапії і Керівник міжнародної магістратури Арт психотерапії

Единбурзького Університету Квін Маргарет, Шотландія.

Права організаторів:

Відбирати учасників навчального проекту.

Змінювати кількість та склад тренерів в залежності від теми сесії чи семінару.

Обов`язки організаторів.

Дотримуватись Етичних положень УСП.

Повідомляти учасників не пізніше 24 діб до початку чергової сесії чи семінару.

Забезпечити місце та необхідні матеріали для проведення тематичних семінарів.

ІІІ. Навчальна програма

Програма проекту відповідає вимогам Європейської асоціації психотерапії та побудована згідно

стандартів Великобританії щодо підготовки арт-терапевтів.

3.1 Структура програми

Для отримання кваліфікації «Арт-психотерапевт» необхідно отримати підготовку з наступних розділів:

600 годин - теорія,

в т.ч. 300 год - загальна психодинамічна теорія,

та 300 год – спеціалізована психодинамічно-орієнтована теорія Арт-психотерапії

250 годин - власний досвід (робота в арт групах)

700 годин - власна практика під супервізією в закладах охорони здоров’я, педагогічних чи

психосоціальних закладах.

150 годин супервізії.

А також:150 годин – пропедевтика психічних захворювань.

3.2 Загальна тривалість проекту – 4 роки, з яких:

3 роки – базова підготовка (теорія, власний досвід, психосоціальна практика)

та 1 рік – психотерапевтична практика під супервізією.

3.3 Основна форма підготовки

Основна підготовка в рамках цього проекту здійснюватиметься у вигляді 4 - 6-денних

семінарів, протягом яких відбуватиметься отримання годин спеціалізованої Арт-

терапевтичної теорії, участь у групах власного досвіду, розгляд клінічних випадків та

участь у супервізійних групах.

3.4 Заключна атестація на отримання кваліфікації «Арт-психотерапевт» включатиме:

3.4.1. Захист теоретичної роботи

3.4.2. Захист самостійної психотерапевтичної роботи з клієнтом/пацієнтом під континуальною супервізією.


Возврат к списку